Samenwerking Samaritan’s Purse

In samenwerking met Samaritan Purse, een wereldwijd bekende organisatie, hopen wij in maart schoenendozen van liefde uit te delen.

Deze organisatie staat voor het uitdelen in woorden en daden van Jezus’ liefde.

Eerst is er een toerustingscursus voor leiders aan verbonden, deze hopen wij zaterdag te krijgen. Tijdens de vakantie bijbelweek willen we dit materiaal inzetten.

Er wordt op dit moment hard aan het dak boven de beheerderswoning op De Olijfberg om deze mooie grote ruimte te kunnen gebruiken tijdens de vakantiebijbelweek.