Projecten

Het zendingswerk kán niet zonder financiële middelen en ondersteuning. Als stichting zijn wij ons ervan bewust dat de financiële steun altijd zoveel als mogelijk is ten bate moet komen aan het concrete zendingswerk. Daarom is het voor u mogelijk om specifieke projecten te steunen, waarmee uw gave dus ook concreet aan dat bewuste doel wordt besteed.

Onderstaand vindt u een lijst van de concrete projecten die u financieel kunt ondersteunen. Mocht u het werk van onze stichting in algemene zin willen ondersteunen, dan kunt u ook altijd een algemene gift doen. De doelstelling van onze stichting is om 95% van de inkomsten te besteden aan het concrete zendingswerk in Ecuador.

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar bedrijven of privé-personen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoord beleggen tegen een bescheiden rendement. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

Project “De Olijfberg” (Monte de los Olivos)

ProjectTotaal
Bouwen noodopvangwoning/gastenverblijven (20220002) – Voor de tijdelijke opvang van mensen die in het project worden begeleid, zijn kleine, eenvoudige woningen nodig. De verblijven kunnen ook gebruikt worden voor werkers die kortdurend het project ondersteunen, zoals onderwijsvrijwilligers en ondersteuners bij bouwwerkzaamheden. In de huidige fase van het plan zijn 12 van deze woningen opgenomen. In de woningen komen twee slaapverblijven, een huiskamer, keuken en eenvoudige badkamer. Elke woning biedt plaats aan 4 volwassenen.€ 5.000 per woningDoneer
Infrastructuur van het terrein (20220003) – Voor de aanleg van een degelijke toegangsweg, goede nachtverlichting en verharde paden.€ 4.000 totaalDoneer
Toegangshek tot het projectterrein (20220004) – De tijdelijke toegangspoort dient vervangen te worden door een veilige en representatieve toegangspoort.€ 2.000 totaalDoneer
Waterbron (20220005) – In het kader van zelfvoorzienend-zijn dient op het projectterrein “Monte de los Olivos” een waterbron te worden geslagen. De gemeentelijke watervoorziening functioneert matig en is vervuild.€ 1.500 totaalDoneer

Ondersteuning werkers

ProjectTotaal
Tegemoetkoming kosten levensonderhoud zendingswerkers en algemene kosten voor hun uitzending – Familie P.J. Fris. (202200010)€ 18.763 per jaarDoneer
Tegemoetkoming kosten levensonderhoud TCK’s (kinderen van zendingswerkers) (20220011)€ 8.390 per jaarDoneer
Opleiding- en scholingskosten werkers (20220012)€ 2.700 per jaarDoneer
Opleiding nieuwe werkers in voorbereiding op uitzending (Familie den Heijer) (2022016)Doneer
Opleiding- en scholingskosten TCK’s (kinderen van zendingswerkers) (20220013)€ 1.200 per jaarDoneer
Verlofreizen (20220014)€ 1.372 per jaarDoneer
Verzekeringen uitgezondenen (ziektekosten e.d.) (20220015)€ 6.422 per jaarDoneer