Projecten

Het zendingswerk kán niet zonder financiële middelen en ondersteuning. Als stichting zijn wij ons ervan bewust dat de financiële steun altijd zoveel als mogelijk is ten bate moet komen aan het concrete zendingswerk. Daarom is het voor u mogelijk om specifieke projecten te steunen, waarmee uw gave dus ook concreet aan dat bewuste doel wordt besteed. Neem gerust contact met ons op als u wilt weten welke actuele projecten er zijn.

Mocht u het werk van onze stichting in algemene zin willen ondersteunen, dan kunt u ook altijd een algemene gift doen. De doelstelling van onze stichting is om 95% van de inkomsten te besteden aan het concrete zendingswerk in Ecuador.

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar bedrijven of privé-personen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen tegen een bescheiden rendement. Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen.