Werkers

Werkzaam in Ecuador, Quevedo

Peter en Marije Fris zijn uitgezonden in juli 2016 naar Ecuador. In Quito hebben zij eerst taalstudie gedaan. In april 2017 zijn zij naar de plaats Quevedo verhuisd. Daar wonen zij met hun kinderen Juda, Anna, Josia, Naema, Ruchama en Abigail.

Van 2016 tot 2021 hebben zij voor een andere zendingsorganisatie in Ecuador gewerkt. Sinds oktober 2021 zijn zij werkzaam voor de stichting William Carey Missions.

Peter is werkzaam als voorganger, Marije is werkzaam in het jeugd-, kinder- en vrouwenwerk in de gemeenten. Samen dienen zij twee christelijke kerken in Quevedo: Divino Salvador en Israel. Daarnaast zijn Peter en Marije werkzaam als leidinggevenden van het project “Monte de los Olívos”.

In opleiding en in voorbereiding

Nick en Nynke den Heijer zijn samen met hun kinderen Luca en Sela bezig met een uitgebreid opleidingstraject bij Stichting William Carey Missions.

Het opleidingstraject omvat o.a. het volgen van een Bijbelschool, theologische vorming, missiologie, pastoraat, diaconaat, gemeentevorming, exegese en taal- en cultuurstudie.

In mei 2022 is de familie Den Heijer toegelaten tot het opleidingstraject door het bestuur van de stichting. Nick en Nynke wonen in Benthuizen.


Myrthe van Kempen uit Veenendaal is benoemd als onderwijsvrijwilliger en is in voorbereiding om naar Ecuador te gaan.

Myrthe is onderwijsassistent en hoopt rond september 2022 te vertrekken naar Quevedo, om een aantal maanden te verblijven op het projectterrein “De Olijfberg”. Ze zal daar de kinderen van de familie Fris te begeleiden bij het schoolwerk.