Peter en Marije Fris

Peter en Marije Fris zijn in juli 2016 naar Ecuador uitgezonden. In de hoofdstad Quito hebben zij eerst 9 maanden fulltime taalstudie gevolgd. In april 2017 zijn zij naar de kustplaats Quevedo verhuisd. Daar wonen zij al sinds 2017 met hun kinderen Juda, Anna, Josia, Naema, Ruchama en Abigail. Sinds oktober 2021 zijn Peter en Marije werkzaam voor William Carey Missions.

Peter en Marije geven dagelijks leiding aan het christelijk centrum ‘De Olijfberg’ (Monte de los Olivos). Peter is werkzaam als voorganger en toeruster. Daarnaast is hij directeur van de lokale stichting ‘Fundación William Carey’ die de belangen van WCM in Ecuador behartigd. Marije is werkzaam in het jeugd-, kinder- en vrouwenwerk.

De familie Fris is lid van de hervormde gemeente Moerkapelle.