Vijf kruizen in de jungle

Vijf kruizen in de jungle, is de naam van een bekende zendingsgeschiedenis uit Ecuador. Vijf christelijke zendelingen (Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Pete Fleming, en Roger Youderian) hadden er alles voor over om het evangelie te verkondigen onder de toen nog onbereikte Huoarani-bevolking in de regenwouden van Ecuador. De Huoarani zijn een inheemse stam (ze bestaan nog steeds) die toen bekend stond vanwege haar gewelddadigheid, zowel onderling als tegen buitenstaanders.

De groep van vijf zendelingen ervaarden dat God hen riep het evangelie aan hen bekend te maken. Daarvoor begonnen ze regelmatig vluchten te maken vanaf Shell-Mera en geschenken te droppen boven de nederzettingen van de inheemse indigena bevolking.

Op 2 januari 1956 gingen de zendelingen naar de grond op een kleine kuststrook en zette een smal kamp op op een zandbank, een paar kilometer bij de nederzettingen vandaan. Daar legden ze voorzichtig contact met de Huoarani bevolking. Aan hun pogingen kwam op 8 januari 1956 een bruut einde toen de vijf zendelingen door een groep Huaorani-krijgers werden aangevallen met speren en daarbij om het leven kwamen. De oorzaak van de aanval is nog steeds onduidelijk. Lokale ecuadoranen zeggen dat het komt omdat ze een geschenk weigerden aan te nemen waarvan de zendelingen niet wisten dat het om een geschenk ging.

Het nieuws van hun dood verspreidde zich over de hele wereld, mede door toedoen van een groot verhaal in Life magazine, geïllustreerd met foto’s waarop de zendelingen in gezelschap van de Indianen te zien waren. Deze foto’s waren later teruggevonden.

Enkele jaren na de dood van de zendelingen trokken Elisabeth, de weduwe van Jim Elliot, en Rachel, de zuster van Nate Saint, naar Ecuador, om voor het Summer Institute of Linguistics onder Huaorani te werken als zendeling. Als gevolg hiervan bekeerde een groot deel van de stamleden – waaronder verschillende van de moordenaars – zich tot het christelijk geloof.

De dood van de mannen had grote gevolgen. De vele aandacht zorgde voor een nieuw zendingsbewustzijn binnen de kerken van de Verenigde Staten en inspireert nog steeds vele zendingswerkers wereldwijd. In 2005 verscheen er een film over deze gebeurtenis met de titel End of the Spear. Deze is hieronder te bekijken met nederlandse ondertiteling.

End of Spear

Bekijk hieronder de film “End of Spear” – Speerpunt. Let op! De film is niet geschikt voor kleine kinderen.