Mogelijkheden

Altijd zijn wij op zoek naar mensen die zich aangesproken voelen door de zendingsopdracht en die zoeken naar mogelijkheden om ook daadwerkelijk uit te gaan om het Evangelie te verkondigen, in welke vorm dan ook.

Bezoek aan het zendingsveld

Wij vinden het als stichting heel belangrijk om de betrokkenheid bij ons werk te vergroten. Ook vinden wij het van groot belang dat u kunt ervaren en zien hoe het zendingswerk concreet wordt vormgegeven in Ecuador. Daarom is het mogelijk om in overleg het werkterrein in Quevedo te bezoeken. Zowel in het werk binnen het project “Monte de los Olivos” (De Olijfberg) als het kerkelijk werk in de gemeente “El Divino Salvador” en “Israel” kunnen onze werkers u mee laten kijken.

Overweegt u bijvoorbeeld voor toerisme of voor werk naar Zuid-Amerika of specifiek naar Ecuador te reizen en zou u graag die mogelijkheid willen benutten om iets te zien van het werk van William Carey Missions, of een kerkdienst willen bezoeken? Neem dan zeker contact met ons op!

Vrijwilligerswerk

William Carey Missions is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich wensen in te zetten voor het zendingswerk. Er zijn veel mogelijkheden om uw gaven en talenten in te zetten voor een korte of langere periode. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning in het geven van Nederlandstalig onderwijs aan de zendingskinderen, medische projecten of het helpen bij de bouwwerkzaamheden op het terrein “De Olijfberg”. In Ecuador kunt u relatief eenvoudig een periode van drie maanden verblijven zonder visum. Ervaart u hierin iets te willen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Uitzending

Uitgaan in dienst van de zending is een Bijbelse opdracht en een absolute kerntaak van de christelijke kerk. Immers heeft de Heere Jezus Zelf bevolen dat het Evangelie verkondigd moet worden in Woord en daad aan alle volken?

In het selecteren van werkers en het uitzenden van zendelingen, is William Carey Missions ervan overtuigt dat het spreken van de Heere Zelf in uw persoonlijk leven noodzakelijk is. Hij zendt zendingswerkers tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.

Ervaart u dat God u roept om uit te gaan in zendingsdienst en wilt u daarover van gedachten wisselen met William Carey Missions? Roeping, voorbereiding en uitzending is een (intensief) proces waarin de leiding van de Heilige Geest onmisbaar is. Hij gebruikt daarvoor ook mensen die kunnen meedenken en meebidden bij de vragen die er kunnen leven. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze werkers kunnen vanuit ervaring meedenken. Lees meer over het traject tot uitzending wat Stichting William Carey Missions volgt.

Vul je e-mailadres in zodat we kunnen reageren.