Alle kreaturen

Het is zaterdagmiddag, net na etenstijd. Zoals altijd is het drukkend warm, maar schijnt de zon niet. De lucht is, zoals zo vaak, grijzig en somber. Toch is het wat ons betreft prima weer deze middag.

We staan met ons hele gezin bij de ingang van het kerkgebouw. Een beetje gespannen. Wie zouden er komen deze middag? Afgelopen week hebben we meermaals een oproep gedaan aan alle bezoekers van de gemeente om te komen vandaag. Maar of daaraan gehoor gegeven wordt, is de vraag.

Aan de overzijde van de hoofdweg die langs het kerkgebouw loopt, is het al een drukte van belang. De parkeerwachten proberen de stroom auto’s in goede banen te leiden en naar een geschikte parkeerplek te brengen. Maar dat zijn niet de mensen waar wij op staan te wachten. Zij gaan vandaag naar één van de grootste evenementen van onze woonplaats, op het terrein pal aan de overkant van ons kerkgebouw. Het grote terrein is volgestroomd met mensen. De vele stands van diverse bedrijfjes proberen met harde muziek de aandacht van het publiek te trekken. Bij de ingang van het festivalterrein proberen verkopers etenswaren te verkopen. Al snel worden ze weggestuurd door de organisatie. Alleen aan de andere kant van de straat mogen ze hun kraampjes opbouwen.

We bekijken het allemaal vanaf een afstand. Inmiddels komen er verschillende kerkbezoekers aanlopen die zich bij ons voegen. Fijn dat deze mensen gekomen zijn! Ook verschillende jongeren zijn van de partij. Sommigen hebben een gitaar bij zich. Een aantal zijn duidelijk een beetje nerveus. En dat is ook begrijpelijk. Het is nieuw wat we vandaag gaan doen.

Ik leg het groepje dat gekomen is uit wat we gaan doen. Vandaag is het de bedoeling dat we gaan evangeliseren. Zo’n belangrijk evenement vlak bij het kerkgebouw biedt een hele mooie aanleiding om al die bezoekers uit te nodigen naar de kerk te komen en als het mogelijk is ook iets van het evangelie te delen. Als duidelijk is wat we gaan doen, gaan we samen in gebed om de Heere te vragen om Zijn leiding en hulp.

Dan stel ik voor om eerst even in gesprek te gaan met de organisatie van het evenement. Om uit te leggen wat we van plan zijn en te vragen waar we wel en niet mogen staan. Zodoende voorkomen we moeilijkheden of onbegrip. Een man die de kerk regelmatig bezoekt zegt: “Ik ga wel even mee, ik ken wel wat mensen daar.”

Samen lopen we naar de hoofdingang en leggen uit aan de portier wat de bedoeling is. “Wacht maar even hier” zegt hij. “Ik roep even de leidinggevende”. Even later komt er een vrouw aanlopen. “Wat is er aan de hand?” vraagt ze wat nors. Voorzichtig leggen we uit dat we van de kerk zijn die aan de overkant staat en dat we graag wat zouden willen zingen en folders uit willen delen aan bezoekers van het festival en waar dat wel en niet zou kunnen. “Gaan jullie iets verkopen?” Nee, dat is niet het geval, leggen we uit. “Nou, ga maar hier staan dan” gebaart ze naar een plek pal naast de ingang, waar zojuist nog een verkoper was weggestuurd. Nog een beetje beduusd van zo’n bijzondere meevaller, lopen we terug naar het kerkgebouw. Pal naast de ingang, wie had dat kunnen denken?

Even later staan we met de hele groep naast de ingang te zingen. Psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Enigszins overstemd door het doffe gedreun van popmuziek. Maar desalniettemin duidelijk hoorbaar en aanwezig voor de honderden mensen die zich melden bij de ingang. De nervositeit is snel verdwenen. Jongeren en ouderen delen de folders uit, waarin het evangelie wordt uitgelegd en de mensen worden uitgenodigd voor de kerkdiensten. Het geeft aanleiding tot verschillende gesprekjes. Honderden mensen gaan met een boodschap naar huis: Het moet vrede worden tussen God en u. En dat is mogelijk door Jezus Christus. Kom naar de kerk om te horen van dat grote wonder.

Nu even naar u, lezer. Het woord ‘evangeliseren’ bezorgt vaak een ongemakkelijk gevoel. U wellicht ook. Waarom? Omdat er eigenlijk nauwelijks wordt geëvangeliseerd en omdat we allemaal weten dat dit anders zou moeten zijn. Er is veel schroom en onzekerheid: Wat moet ik zeggen? Dat is ook best lastig. Maar laat het er ons niet van weerhouden het tóch te doen! De Heere Jezus gaf de opdracht: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Alle kreaturen zijn: Alle door God geschapen mensen. Oók die in uw omgeving leven. Dit is dus ook uw en jouw opdracht.

Deze column is geschreven door Peter Fris en verscheen eerder in het christelijke blad Om Sions Wil: https://www.omsionswil.nl/