Bestuur

Het bestuur van Stichting William Carey Missions bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. J. A. van der Spek (voorzitter)
  • Mevr. K.C. Smit (secretaris)
  • Mevr. Dorathéa van der Lede (penningmeester)

Overeenkomstig de geldende voorwaarden voor de ANBI registratie, ontvangen onze bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende adviseurs:

  • Mevr. H. van der Spek – Hoogendoorn (administratie)
  • Dhr. F. van der Lede
  • Dhr. S. Smit
  • Dhr. A. Fris (fondsenwerving)
  • Dhr. P.J. Perdijk (financiën)