Pinksteren

We willen iedereen gezegende pinksterdagen toewensen. Handelingen 1 vers 8 zegt: Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

In de Ecuadoraanse kerken is het heel gewoon om het jubileum van de kerk te vieren. Dit weekend vierden we dat we nu een jaar samenkomen op de Olijfberg.

Ondanks dat het in Ecuador geen gemakkelijk jaar was vanwege de veiligheidsproblemen, is God krachtig aan het werk. De samenkomsten begonnen met zo’n 50 mensen. Inmiddels is de gemeente verdubbeld en soms met ruim 100 stoelen past het zelfs niet.

Wat is God groot, en wat heerlijk is het dat we getuigen mogen zijn van Gods krachtige daden in Ecuador. Hartelijk dank voor de steun en de gebeden!