William Carey Missions opgericht

De stichting William Carey Missions is opgericht. De stichting William Carey Missions is opgericht door een groep betrokken mensen uit verschillende kerkgenootschappen.

William Carey Missions is niet direct verbonden aan een kerkelijk instituut of kerkverband. Daarmee kan het gezien worden als een beweging van “geloofszending”.

William Carey Missions is een actieve en jonge zendingsorganisatie, die gericht is op het stichten en begeleiden van christelijke gemeenten. Ze ondersteunt zendingswerk vanuit een gereformeerde geloofsovertuiging.