Werken bij William Carey Missions

Heb jij het verlangen gekregen om de boodschap van geloof en bekering uit te dragen aan anderen in de wereld en ben je op zoek naar hoe je dit concreet vorm kan geven? Hieronder lees je het traject wat William Carey Missions met jou zal doorlopen.

Oriënterend gesprek

Je bent van harte welkom voor een gesprek met één van onze bestuursleden! We vinden het mooi om jou te ontmoeten en zullen op een laagdrempelige manier een eerste gesprek met je voeren. We zijn benieuwd naar je verlangen en drijfveer om zendingswerker te worden.

Als het eerste gesprek positief is verlopen, kan er eventueel een vervolggesprek plaatsvinden met een tweetal bestuursleden/zendingswerkers. In dit gesprek zullen we dieper ingaan op je (kerkelijke) achtergrond, geloofsleven en Gods leiding in je leven. Het is goed om vanaf het begin je thuisgemeente al te betrekken bij je verlangen/roeping.

Na afloop van deze gesprekken zal het bestuur een beslissing nemen of het mogelijk is een voorbereidingstraject te starten. Dat voorbereidingstraject zal in samenspraak met het bestuur en zendingwerkers worden opgesteld. De duur en de inhoud van het traject worden op basis van je vooropleiding en ervaring worden bepaald.

Het ingaan van het voorbereidingstraject is bij onze stichting een open en dynamisch proces. Dat betekent dat er pas gedurende het traject een beslissing wordt genomen of en waneer er tot uitzending kan worden overgegaan.

Psychologisch en medisch onderzoek

We vinden het belangrijk dat de zendingswerker mentaal en fysiek gezond aan het voorbereidingstraject begint en uiteindelijk naar het zendingsveld vertrekt. De perfecte zendingswerker bestaat niet, maar het is goed om te weten wat je sterke – en ontwikkelingspunten zijn. Hier kun je dan in de voorbereiding ook al mee aan de slag gaan.

Coaching en praktische zaken

In het geval van een positieve afronding van het psychologisch en medisch onderzoek, zal je een coach toegewezen krijgen. De coach zal jou onafhankelijk begeleiden in het traject en gaat met jou aan de slag met de uitslag van het psychologisch onderzoek, het opzetten van een thuisfrontteam en alles wat er verder nog bij komt kijken.

Bijbelschool en studie

Als stichting vinden wij het belangrijk dat je onderwijs krijgt over fundamentele Bijbelse thema’s en gevormd wordt als christen. Daarnaast is het goed om toegerust te worden op het gebied van missiewerk met als doel om actief betrokken te zijn bij de Grote Opdracht.

Samen met de stichting zal je kijken wat een geschikte Bijbelschool voor je is.

Daarnaast zal je vanuit de stichting een aantal opdrachten meekrijgen om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in de cultuur van het land waar je naartoe hoopt te vertrekken. Ook is het goed om je voor te bereiden op de taal die je moet gaan leren. Wat staat je te wachten? Volg alvast een aantal lessen!

Check en evaluatie

Tussen alle stappen door zijn er evaluatiemomenten met het bestuur en na afronding van het doorlopen traject wordt er gekeken of alles geregeld is. Ben je goed toegerust en stabiel om te vertrekken? Heb je biddende mensen om je heen? Is ook het financiele draagvlak voldoende? Dan is het tijd om de laatste praktische zaken te regelen!

Vertrek

Als alles goed afgerond is en alle praktische zaken geregeld zijn, dan is het tijd voor vertrek. We zien het als Bijbelse opdracht om vanuit je thuisgemeente uitgezonden te worden. Natuurlijk blijven we als stichting altijd bij je betrokken en zorgen wij voor professionele coaching en begeleiding voor de periode dat je op het zendingsveld verblijft.