Verantwoording besteding gelden

Als donateur van Stichting William Carey bent u uiteraard benieuwd waar uw giften naartoe gaan. Van de giften en de bestedingen legt onze stichting jaarlijks uitgebreid verantwoording af in het jaarverslag.

Graag vertellen wij u waar op dit moment de gedoneerde gelden aan worden besteed. Stichting William Carey Missions een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. ANBI instellingen zijn wettelijk verplicht om minimaal 90% van de bestede gelden aan het beoogde doel te besteden. Bij Stichting William Carey Missions ligt dat percentage zelfs hoger dan 95% procent. Uw donatie wordt aan één van de onderstaande doelen besteed:

Projecten

Het grootste bedrag van de giften wordt gebruikt voor de projecten die de Stichting William Carey Missions beheert in Ecuador. Het belangrijkste project is het diaconale project dat wordt aangestuurd door Peter en Marije Fris, onze werkers in Quevedo, Monte de los Olívos (De Olijfberg). Een prachtig project waarin kansarme jongeren, kwetsbare gezinnen en beschadigde mensen worden begeleid en geholpen, met behulp van professionals. Lees op onze website meer over dit project.

Daarnaast worden de gelden gebruikt om projecten te ondersteunen in de gemeenten die Peter en Marije dienen in Quevedo: De christelijke gemeente “Divino Salvador” en de christelijke gemeente “Israël”. Met die gelden worden verschillende activiteiten financieel ondersteund, zoals jongerenwerk, zondagsschool, catechisatie, cursussen, evangelisatiewerk en wordt er gewerkt aan de verspreiding van christelijke lectuur en Bijbels. Ook worden gemeenteleden toegerust om pastorale begeleiding te geven en wordt er theologisch onderwijs op gereformeerde grondslag aangeboden.

Ondersteuning zendingswerkers

Vanaf januari 2022 ondersteunt Stichting William Carey missions financieel de familie P.J. Fris in Ecuador. Een deel van het geld wat door de stichting wordt ontvangen, gebruiken we dan dus ook voor het ondersteunen van de zendingswerkers in Ecuador. Denk hierbij aan tegemoetkoming in levensonderhoud, verzekeringen, kostenvergoedingen, nederlandstalig onderwijs, vliegreizen enzovoorts.

Heeft u vragen over de manier waarop onze stichting de verworven gelden besteedt? Neem dan contact met ons op.

Wilt u onze stichting steunen met uw gift? Er zijn verschillende manieren waarop u onze stichting financieel kunt ondersteunen.