Start bijbelstudieavonden

Er is het nieuwe jaar gestart met Bijbelstudieavonden op de donderdag. Jong en oud doet mee. We ontmoeten mensen die we al jaren kennen, en we ontmoeten nieuwe mensen op deze avonden. Vers voor vers wordt het Bijbelboek Markus bestudeert. We zijn blij dat we de activiteitenruimte nu voor deze avonden kunnen gebruiken.