Medisch project

Vandaag (zaterdag 19 november) werd er een grote medische campagne gehouden op het terrein “De Olijfberg” in Quevedo, in samenwerking met de gemeente waar Peter en Marije mogen dienen, El Divino Salvador, waarbij:

  • Gratis medicijnen en een setje met tandpasta en tandenborstel werden verstrekt;
  • Voorlichting werd gegeven door een arts en een tandarts over hygiëne;
  • Het Evangelie met alle kinderen en ouders werd gedeeld;
  • Het werk van de stichting in Ecuador werd gepromoot.

Het was heel mooi dat alles met lokale vrijwilligers en sponsoring van lokale organisaties georganiseerd kon worden. We kijken met grote dankbaarheid terug op een mooie ochtend!