Bevestiging ambtsdragers

In de gereformeerde zendingsgemeente “Divino Salvador” in het centrum van de Ecuadoraanse provinciestad Quevedo, zijn zondag 23 januari j.l. vier mannen in het ambt van ouderling bevestigd. De zendingsgemeente “Divino Salvador” is onderdeel van het zendingswerk wat wordt verricht door de Stichting William Carey Missions. Het zendingsechtpaar Fris werkt in die gemeente. Dhr. P.J. Fris (Peter) is voorganger van de gemeente sinds oktober 2021. Daarvoor diende hij de zendingsgemeente “El Camino” in dezelfde stad en verleende hij een jaar bijstand in de gemeente “Divino Salvador”.

Samen met de leden van “Divino Salvador” is er de afgelopen maanden intensief nagedacht over het Bijbels leidinggeven in de gemeente. In een aantal ledenvergaderingen is er besloten om ouderlingen te kiezen en een kerkelijk comité aan te stellen.

In de bevestigingsdienst ging Peter voor en sprak vanuit Johannes 10 vers 16, over de Goede Herder die Zelf zorgt én zal zorgen voor het toebrengen van Zijn schapen. De bevestiging van de ambtsdragers vond plaats door Ds. D. Hahlen. Een Zwitserse piëtistische zendingspredikant die werkzaam is in de nabije omgeving van Quevedo.

Het was een bijzondere en vreugdevolle dag in de reeds lange geschiedenis van de gemeente dat we nu hebben mogen overgaan tot bevestiging van ambtsdragers, die gekozen zijn door de leden onder biddend opzien tot de Heere. Deze echtparen zijn opgegroeid in de gemeente of zijn reeds tientallen jaren lid. Het is in de Ecuadoraanse cultuur uniek en bijzonder dat zij als echtpaar zich mogen inzetten in het gemeentewerk.

Naast de vier ouderlingen, legden ook hun vrouwen beloften af om hun man te ondersteunen in het ambtelijk werk. Voor hen is een actieve taak weggelegd in het gemeentewerk. In het pastoraat in Ecuador is het cultureel gezien onwenselijk als alleen mannen pastoraat verrichten. Zeker met de vele huwelijksproblemen die er zijn. Daarvoor zijn echtparen nodig die een stabiel en christelijk huwelijksleven kennen en vanuit het mannelijk én het vrouwelijk perspectief pastoraat kunnen verrichten. We kunnen het vergelijken met Aquila en Priscilla (Handelingen 18) die ook samen werkzaam waren in de eerste christengemeenten.

Het werk van Peter en Marije richt zich in de gemeente “Divino Salvador” nu op het verder toerusten van de ambtsdragers en het leidinggeven aan de nu gevormde kerkenraad en om samen met hen de verschillende activiteiten in de gemeente op te zetten. Dat proces kost tijd en vooral gebed. Het is belangrijk dat de ambtsdragers samen met hun echtgenoten ervaring kunnen opdoen in de praktijk van het gemeenteleven en daarbij intensief worden begeleid. Bij de theologische toerusting maken we daarbij ook gebruik van de kennis van andere organisaties, zoals de stichting NET Foundation.