Ondersteuning kerken

Stichting William Carey Missions ondersteund twee kerken in Quevedo, zowel financieel als praktisch. Peter is betrokken bij de leiding van de beide gemeenten. Het gaat om de christelijke gemeente “Divino Salvador” en de gemeente “Israel”.

Divino Salvador

Deze gemeente, “Divino Salvador” geheten, is 74 jaar geleden gesticht door Noord-Amerikaanse zendelingen. Door het overlijden van de voorganger is de gemeente al zo’n 18 jaar vacant en lange tijd biddend op zoek geweest naar een nieuwe voorganger die staat in de gereformeerde traditie. Doordat het zo lang aan leiderschap heeft ontbroken en er geen lokale mensen beschikbaar zijn om die taak op zich te nemen, is er grote nood in de gemeente. Veel gemeente activiteiten moeten opnieuw worden opgezet. Het kerkgebouw van de gemeente staat in het centrum van de stad, wat veel mogelijkheden biedt voor evangelisatie.

Nieuwsberichten rond het werk in “Divino Salvador”

 • Radioprogramma
  Afgelopen zaterdag, 6 augustus 2022, zijn we in Quevedo begonnen met een programma op de radio om te evangeliseren. Het wordt uitgezonden wekelijks op zaterdagmorgen om 9.30 en heet “Respuestas Vitales”. Het eerste thema betrof de onveiligheid in de stad en hoe de Bijbel daarover spreekt.
 • Gemeentedag
  Zaterdag 6 augustus was een bijzondere dag voor onze zendingsgemeente “El Divino Salvador” in Quevedo, Ecuador. Een gemeentedag met Bijbelstudie, muziek, spellen, eten en heel veel gezelligheid en onderlinge ontmoeting. Alles vond plaats op het projectterrein “De Olijfberg”.
 • Evangelist benoemd
  Zondag 24 april was opnieuw een bijzondere dienst in de zendingsgemeente “Divino Salvador” in Quevedo. De uitzending en bevestiging van het echtpaar Eduardo en Mariuxi. Eduardo is bevestigd als evangelist en zal samen met zijn vrouw het werk oppakken in de zendingsgemeente “Israel” in de achterstandswijk “El Pantano” in Quevedo, Ecuador.
 • Vakantiebijbelweek “Israel”
  Op 18, 19 en 20 april wordt er in de wijk “El Pantano”, in het noordoosten van Quevedo, een vakantiebijbel driedaagse gehouden. Georganiseerd vanuit de gemeente “Divino Salvador” in de evangelisatiepost “Israel”, beiden onderdeel van het werk van William Carey Missions in Ecuador. Ruim 50 kinderen mochten het evangelie horen!
 • Vakantiebijbelweek “Monte de los Olivos”
  In de week van 4 tot 8 april wordt er op het terrein van “Monte de los Olívos” (de Olijfberg) een vakantiebijbelweek georganiseerd. In Ecuador is het nu zomervakantie. De vakantiebijbelweek houden we in samenwerking met de gemeente “Divino Salvador”. Het was een bijzonder mooie week met heel veel reden tot dankbaarheid! Bid u mee […]
 • Bevestiging ambtsdragers
  In de gereformeerde zendingsgemeente “Divino Salvador” in het centrum van de Ecuadoraanse provinciestad Quevedo, zijn zondag 23 januari j.l. vier mannen in het ambt van ouderling bevestigd. De zendingsgemeente “Divino Salvador” is onderdeel van het zendingswerk wat wordt verricht door de Stichting William Carey Missions. Het zendingsechtpaar Fris werkt in die gemeente. Dhr. P.J. Fris […]
 • Start werk “Divino Salvador”
  Zondagmorgen 10 oktober werd er in de gemeente “Divino Salvador” in Quevedo een bijzondere dienst gehouden. Op die dag werden Peter en Marije Fris, zendingswerkers van William Carey Missions, officieel verwelkomd als leidinggevenden van de gemeente. Peter zal (net als in El Camino) werkzaam zijn als voorganger/evangelist. Marije zal zich richten op het jeugd- en […]

Israel

De gemeente “Divino Salvador” heeft ruim 20 jaar geleden een evangelisatiepost opgezet in een armere wijk van de stad. Deze gemeente heet “Israel” en valt onder de verantwoording van “Divino Salvador”.