Ondersteuning kerken

Stichting William Carey Missions ondersteund twee kerken in Quevedo, zowel financieel als praktisch. Peter is betrokken bij de leiding van de beide gemeenten. Het gaat om de christelijke gemeente “Divino Salvador” en de gemeente “Israel”.

Divino Salvador

Deze gemeente, “Divino Salvador” geheten, is 74 jaar geleden gesticht door Noord-Amerikaanse zendelingen. Door het overlijden van de voorganger is de gemeente al zo’n 18 jaar vacant en lange tijd biddend op zoek geweest naar een nieuwe voorganger die staat in de gereformeerde traditie. Doordat het zo lang aan leiderschap heeft ontbroken en er geen lokale mensen beschikbaar zijn om die taak op zich te nemen, is er grote nood in de gemeente. Veel gemeente activiteiten moeten opnieuw worden opgezet. Het kerkgebouw van de gemeente staat in het centrum van de stad, wat veel mogelijkheden biedt voor evangelisatie.

Israel

De gemeente “Divino Salvador” heeft ruim 20 jaar geleden een evangelisatiepost opgezet in een armere wijk van de stad. Deze gemeente heet “Israel” en valt onder de verantwoording van “Divino Salvador”.